Vi tar allt från varulager i Europa dvs ingen tull.